Bekijk hier wat wij in dit jaar voor u in petto hebben.

map

Secretariaat
Postbus 347
7740 AH Coevorden
tel. 0524 512536

De Handelsvereniging
Coevorden telt meer dan
100 leden.

De vereniging stelt zich
ten doel de belangen van
de aangesloten leden te
behartigen en om geza-
menlijk Coevorden een
aantrekkelijk en bruisend
centrum voor de consu-
ment te bieden.

Daarnaast heeft het bestuur wekelijks met elkaar, en periodiek met andere verenigingen en gemeentes etc. overleg om gezamelijk Coevorden op de kaart te zetten en de consument iets te bieden dat zij weerga niet kent!